Distributionsförseningar i Mora idag söndagen den 28 februari 2021

Följande områden  blir utan DN  är  Färnäs ,Stormyren och  Noret. Söndags tidningen delas ut måndag