Distributionsförseningar i Mora idag onsdagen den 23 december 2020

Idag är det sent i: S Noret , Klockarhage ,Yvraden , Hånåkni ,Vika

Beräknas klart 09:30