Distributionsförseningar i Ludvika idag tisdagen den 24 november 2020

Idag är det sent i:
Marnäs, Ludvika centrum – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00