Distributionsförseningar i Dalarna måndag 4 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Orsa, Grängesberg, Nusnäs, Våmhus och  Färnäs till klockan 8:00