Distributionsförseningar i Dalarna måndag 11 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Mora: 08:00

Oxberg: 08:30

Älvdalen: 

Evertsberg: 10:30