Distributionsförseningar i Dalarna lördag 2 februari

P.g.a. svåra väderförhållande är tidningsdistributionen försenad i hela Dalarna. Tidningsutdelningen pågår fram till klockan 11:00 idag.