Distributionsförseningar i Dalarna idag torsdagen den 4 februari 2021

Sent Linghed , Svärdsjö , Gläntan , Boda ,Hillersboda , Bengtsheden .Beräknas klart kl 08:45

Halt väglag  Bilen har glidit av vägen