Distributionsförseningar i Dalarna idag torsdagen den 15april 2021

DAGEN har inte kommit. Orsak tryckeri  problem ,