Distributionsförseningar i Dalarna idag torsdagen den 14 oktober 2021

Säter , Yttreheden beräknas klart 08:00 .Orsak bil problem