Distributionsförseningar i Dalarna idag tisdagen den 03 augusti 2021

Falun: Nybrogatan ,Garvaregatan, Trotzgatan ,Åsgatan, Kung Gustavs torg , Daljunkaregatan beräknas bli klart 08:30. ETC saknas i Dalarna i dag. Långshyttan sent , beräknas att bli klart 09:00