Distributionsförseningar i Dalarna idag söndagen den 2 januari 2022

Alvik , Siljansnäs , Beräknas klart 12:00  Orsak: Bilen  har glidit av vägen och  bärgats