Distributionsförseningar i Dalarna idag måndagen den 1 mars 2021

Mora  är följande områden  sena: Hånåkni, Vika , Rödmyränget , Hindriksheden, Bergkarlås beräknas klart vid niotiden