Distributionsförseningar i Dalarna idag lördagen den 9 april 2022

S Skedvid dist har kört fast i snön och beräknas klart 09:00