Distributionsförseningar i Dalarna idag lördagen den 27 februari 2021

Södebärke är det sent  i  Ösänget , Nor, Söräng, Sörbo, Vad , Kolpebo  beräknas bli klart halv nio

Mora är Hånåkni  sent  beräknas klart 09:00 orsak  bil  problem