Distributionsförseningar i Dalarna idag lördag den 19 december 2020

Sent från Sandudden i Grängesberg , Snöå , Björsjö , Östansbo

orsak trasig bil klart 08:30

Falun är  Yxhammargatan och Hyttgatan sent

beräknas klart 09:30