Distributionsförseningar i Dalarna idag fredagen den 26 februari 2021

Malung : Sent  Ormyrheden , Alderbacken , Lillmon , Grönland beräknas klart 08:10  Mora : Sent Hånåkni , Vika beräknas klart 09:00