Distributionsförseningar i Dalarna idag fredagen den 23 april 2021

Mora: Sent Hindriksheden, Bergkarlås beräknas klart 08:00