Distributionsförseningar i Dalarna idag fredagen den 13 augusti 2021

Falun: Sundborn, Toftbyn, Rostberg  beräknas bli klart 10:00 Orsak: viltolycka