Distributionsförseningar i Dalarna idag fredagen den 12 mars 2021 en 12 mars 2020

Mora : På grund av väderförhållanden är det sent i Hånåkni, Vika, Ryssa, Gesunda, Bergkarlås, Garsås , Vattnäs .Beräknas klart 08:30 .  Södebärke , Sörbo ,Vad, Kolpebo, Skogsbyn delas ut  i morgon