Distributionsförseningar i Dalarna idag fredag den 4 december2020

På grund av snö och halka är det sent i Dalarna

kan vara upp till  60 min försening