Distributionsförseningar i Dalarna idag fredag den 10 september 2021

Säter: sent Bisberg , Mårtensgård orsak punktering klart  08:30

Borlänge : sent Djurås orsak  punktering klart 08:30