Distributionsförseningar i Borlänge och Orsa

Idag är tidningsdistributionen försenad i Borlänge. Utdelningen pågår fram till klockan 7:30.

Även i Orsa är tidningsdistributionen försenad och beräknas vara färdig till klockan 8:00.