Distributionsförseningar fredag 17 maj av Mora tidning

På grund av en tryckeriförsening är Mora tidning försenad med utdelningen fram till klockan 09:00.