Distributionsförseningar Dalarna lördag 23 mars

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden: 

Falun: Britsarvet till klockan 08.00.

Mora till klockan 08.00.