Distributionsförseningar 21 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden: 

Mora: 08:30