Distributionsförsening i Orsa söndag 21 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i Orsa till 14:00.