Distributionsförsening i Dalarna torsdag 11 juli

Idag är det distributionsförsening i följande områden;

Grängesberg, Öraberget och Björkås till 10:00