Distributionsförsening i Dalarna idag måndagen den 24 februari 2020

Idag är det försening i Mora – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 11.00