Distributionsförsening i Dalarna idag fredagen den 7 februari 2020

Idag är det försening i:

Orsa – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00