Distributionsförsening i Dalarna fredag 28 juni

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Falun fram till klockan 8:00

Ludvika fram till klockan 9:00