Distributionsförsening i Dalarna fredag 12 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Älvdalen till 11:00