Distributionsförsening i Borlänge idag tisdagen den 7 januari 2020

Idag är det försening i Borlänge – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.30