Disitributionsförseningar 18 januari Dalarna

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Ludvika:

Skovelvägen/Storgatan/Biskopsvägen: 07:30