Var hittar jag villkoren för familjeannonser?

Villkor och integritetspolicy för annonsering inom fira-kategorin på tidningssajter och Familj.se
1. Om oss

Familj.se är en annonseringssajt för privatpersoner inom fira-annonsering som drivs i ett samarbete mellan ett 80-tal tidnings- och mediehus från Ystad till Kiruna. Sajten lanserades i en första version redan 2009. Familj.se drivs av Stadsporten Citygate AB som ägs av en grupp lokala mediehuskoncerner. Din annons kommer att finnas både i din dagstidning, på din tidningssajt och på Familj.se

När du sätter in en annons via vårt familjekoncept så köper du i praktiken annonsen av dagstidningen eller mediebolaget vars logotype/logotyper syns i upptill på sajten intill Familjloggan.

2. Hur lägger jag in en annons?

För privatpersoner är det enklast att klicka på knappen ”Boka annons” som ligger strax under sökfältet på sajterna och sedan kan du själv skriva in och betala din annons.

Du är alltid personligen ansvarig för det som står i annonsen.

Vid köp av annonser via internet gäller distansavtalslagen. Reklamationer ska göras senast tre arbetsdagar efter första införandet.

3. Vad bör annonsen innehålla?

Du behöver skriva en relevant rubrik och en text till den du vill uppmärksamma eller fira. Annonstext får inte kopieras från befintliga annonser. Vi accepterar bara annonser på svenska språket. Tänk på att en bild eller flera kan säga mer än många ord.

3.1. Var noga med kategorin

Annonsen ska bokas under korrekt kategori. Då blir den lättare att hitta. Vid granskning kan annonsen flyttas till lämplig kategori om den bedöms som felbokad. I särskilda fall kan din annons nekas publicering och du får boka om den under rätt kategori.

3.2. Var noga när du använder bild

Bilderna på Familj.se, och därmed även på tidningens sajt, är skyddade enligt upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att använda bilder utan upphovsrättsinnehavarens godkännande då dessa är skyddade. Fotograf måste anges om det är en yrkesfotograf som tagit din bild. Bilden ska då också godkännas för publicering av hen. Bilder i annonsen skall vara relevanta för sammanhanget. Samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Företagslogotyper får inte användas som bilder. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser, kataloger osv. utan annonsörens medgivande. Sådana bilder är skyddade under upphovsrättslagen. Som annonsbeställare ansvarar du alltid för att du har rätt att använda bilden. Även om du har upphovsrättsinnehavarens godkännande ska hens namn anges i annonsen.

4. Vad gäller vid köp av annons?

Du köper annons hos ett lokalt mediehus och dess dagstidning. Det är mediehuset som är ansvarigt för köpet. Bolaget Stadsporten Citygate AB, kortfattat Citygate, tillhandahåller den tekniska lösningen och den gemensamma sajten Familj.se för mediehusen.

Du kan som privatperson annonsera på tidningarnas familje-sidor och familj.se. Det gör man genom en självservicefunktion med online-betalning. Självservice för företag erbjuds inte.

Detta gäller vid annonsering:

Tidningarna bestämmer enskilt vilka betalsätt de vill erbjuda. Mer information om betalning finns tillgänglig när du bokar din annons.

Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras inte. Tjänstens egenskaper, pris, betalningssätt samt övriga villkor framgår tydligt när du bokar.

En annons ska ha en tydlig information om hur man kan nå avsändare i form av telefonnummer och/ eller e-postadress.

Vi kontrollerar samtliga annonser innan publicering.

Annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa raderas.

Vi förbehåller oss rätten att redigera eller formulera om annonser vid behov.

Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad blir du informerad om det via mejl. Du får då också information om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.

Om något har blivit fel i din annons, hör av dig till tidningen. Reklamationer ska göras senast tre dagar efter första införandet.

Annonsören är alltid personligt ansvarig för den annons som hen har lagt in.

Mediets ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras inte.

Vi följer de normer och rekommendationer som är fastställda av branschorganisationen TU – Medier i Sverige (f.d. Sveriges Tidningsutgivareförening).

5. Annonserna skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen

Familje-sajterna och därmed annonsernas innehåll skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen genom att vi, alltså Citygate, har en, för dagstidningarna, gemensam ansvarig utgivare. Utgivarskapet registrerades av Myndigheten för Press, Radio och TV i juni 2018 och gäller tio år.

6. Hur hanteras personuppgifter?

Eftersom du köper annons hos ett lokalt mediehus så är det mediehuset som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med annonsering, bevakning och sök på Familjsajterna. Stadsporten Citygate AB, kortfattat Citygate, tillhandahåller den tekniska lösningen och det gemensamma varumärket Familj.se och är därmed personuppgiftsbiträde i relation till mediehusen.

6.1. Hur och varför behandlas dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda en familjeannons med tillhörande tjänster behöver mediehuset (och därmed Citygate) spara ett fåtal uppgifter digitalt. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att den krävs för att avtalet mellan dig och mediehuset ska kunna ingås och uppfyllas. Mediehuset behöver alltså dina personuppgifter för att kunna uppfylla sitt åtagande mot dig som kund. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan inte avtalet ingås och din annons kan därför inte publiceras. Om du inte kan godta hur dina personuppgifter behandlas eller några av de andra villkoren för tjänsten ber vi dig därför att avstå från annonsering och att inte använda tjänsterna.

De uppgifter som samlas in om dig är webbläsare, e-postadress, namn, IP-adress, din geografiska plats, telefonnummer, betalningsinformation och den information som du anger i annonser och annonsformulär. E-postadress kan komma att användas för att skicka ut påminnelse- och bekräftelsemejl, som en del av bokningsprocessen för annonser.

I det fall mediehuset överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, så ingår mediehuset, eller dess biträde, avtal för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Uppgifter som har samlats in kan komma att användas för att hålla tjänsten relevant för dig som kund och/eller användare och för att marknadsföra relaterade tjänster. Sådan behandling utförs med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset av att kunna marknadsföra relaterade tjänster till befintliga kunder anses väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen. När du lägger in en annons medger du att mediehuset och Familj.se sparar och kan komma att lämna ut dina personuppgifter till behöriga myndigheter som Polisen och Skatteverket.

Tjänsten använder cookies. Cookies förbättrar tillgången till webbplatsen och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar cookies användarupplevelsen genom att spåra och anpassa funktioner till användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personlig identifierbar information på vår webbplats.

Genom att använda tjänsten för fira-annonser samt Familj.se godkänner du vår integritetspolicy som den presenteras här.

6.2. Säkerhet

Insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Citygate har i personuppgiftsbiträdesavtal med respektive mediehus förbundit sig att hantera informationen i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt av mediehuset uppsatta krav på säkerhet och sekretess.

Citygate använder krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information hanteras i en säker miljö.

6.3. Gallring

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i detta avsnitt. Dina personuppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för, senast 15 månader efter sistadatum för annonspublicering. Gallring görs en gång i kvartalet.

6.4. Dina rättigheter och din kontakt

Personuppgiftsansvarig är det mediehus, eller den tidningsorganisation där du köpte annonsen. Personuppgiftsbiträde är, på uppdrag av tidningen, Stadsporten Citygate AB, med organisations-nummer 556550 1201, med säte i Stockholm.

Genom att kontakta mediehuset som står bakom tidningen och genom att ange de uppgifter som du har använt vid registrering eller korrespondens, kan du få veta vilka uppgifter tjänsten och mediehuset har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga. Vidare har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt, strukturerat, och för en dator läsbart, format. Om du anser att tidningens och Familj.se:s behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt kan du anmäla ett klagomål till Datainspektionen. Observera att nämnda rättigheter enbart gäller för de personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna uppfylla avtalet mellan oss och inte för personuppgifter i annonsmaterial och liknande (därför att denna information skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen som vi redogör för ovan).

6.5. Avregistrering

Om du inte vill få erbjudanden, information eller reklam från mediehuset via mail – kontakta mediehuset direkt (där du brukar boka annonser här på Familj).

7. Rätt att ändra villkor

Tidningen och Familj.se har rätt att ändra i dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja tidningens och Familjs.se annonstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.