Utdelning av tidningen 8 och 9 april.

Vi har stora snömängder i Västmanland med halka. Distributionsbolaget avser dela ut både fredagens och lördagens tidning i natt men räknar med att ha störningar även i natt.
I områden där huvudtiteln inte har distribution i natt (Sala Allehanda, Fagersta Posten, Bärgslagsbladet och Arboga Tidning) kommer fredagens tidning på måndag.

Distributionsbolaget flaggar upp att man kommer troligtvis ha både förseningar samt att en del prenumeranter inte kommer kunna få tidningen levererad.