Tidningsdistributionen försenad i Arboga

Idag är utdelningen av tidningar försenad till Arboga och beräknas vara färdig klockan 12.00.