Distributionsförseningar

Idag är det förseningar i distributionen på följande områden:

Köping, område: Sticklinge, Släta, Sundänge, Skedvi, Västerby och Litsberg till ca 08.00.
Område: Östanås, Nibbles backe, Byjorden, Munktorp, Stäudd och Dåvö till ca 08.30.

Hela Arboga till ca 09.00.

Utdelningen av gratistidningen Magazin 24 pågår fram till klockan 12.00 varje onsdag.