Distributionsförseningar i Västmanland

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Arboga

Sturestaden och Söder till klockan 8:00

Köping

Östanås till klockan 10:00