Distributionsförseningar i Västmanland tisdag 19 februari

Idag har vi förseningar med utdelningen i Köping i områdena Elund, Väster Sörby och Malmön till klockan 07.30. Vi har även en försening i Heby till klockan 11.00.