Distributionsförseningar i Västmanland onsdag 3 april

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Köping

Samtliga distrikt fram till klockan 8:00

Tunadal fram till klockan 8:30

Arboga

Samtliga distrikt fram till klockan 8:00