Distributionsförseningar i Västmanland måndag 11 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Arboga:  till klockan 16:00

Sala:

Sätra Brunn: 11:00

Heby: 

Östervåla: 11:00