Distributionsförseningar i Västmanland idag torsdagen den 20 februari 2020

Idag är det förseningar i:

Köping – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00

Västerås – Utdelningen beräknas vara klar till 08.00