Distributionsförseningar i Västmanland idag onsdagen den 8 april 2020

Idag är det sent i:

Arboga – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30

Fagersta (Solliden, Brinelltorget, Fagerstahallen) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.30