Distributionsförseningar i Köping

Idag är tidningsutdelningen försenad i Östanås till 11:00