Distributionsförseningar i KAK idag tisdag den 23 juni

Idag är det sent i:

Nyckelberget/Johannisdal/Skogsborg, Köping – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00