Distributionsförseningar 4 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Köping:

Tunadal/Östanås: 07:30

Ullvi/Backar/Hästhagen/Valskog/Munktorp/Stäudd/Dåvö 08:00