Distributionsförseningar 27 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Köping:

Ullvibackar/Hästhagen/Valskog/Kolsva/Karmansbo/Solmyra: 07:30
Munktorp/Stäudd/Dåvö: 09:00