Distributionsförseningar 23 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Köping:
Kolsva: 07:30