Distributionsförseningar 19 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Köping:

Munktorp/Stäudd/Dåvö: 07:30

Östanås: 07:30

Arboga:

Brattberget/Findla/Näset/Ekbacken: 08:00

Höjen/Nästkvarn/Ladubacksgärdena: 10:00