Distributionsförsening idag den 10 juni i Köping Arboga och Kungsör

Utdelningen beräknas vara klar ca 09:00